LOI
Lokaal opvanginitiatief LOI Gemeente Schilde.
U bent hier. Home INWONERS Welzijn en gezondheid Sociaal Huis Wonen Woonvoorziening Lokaal opvanginitiatief LOI. Lokaal opvanginitiatief LOI. Vandaag: 8.30 tot 12 uur. Morgen: 8.30 tot 12 uur. Telefoon 03 383 62 18. socialedienst at ocmwschilde.be. Alle openingsuren en contactinfo.
LOI artikel.
Fax: 09 365 73 74. Home Diensten Sociale dienst Vluchtelingen. Het Lokaal Opvanginitiatief LOI. Het Sociaal Huis voorziet een aantal materiële opvangplaatsen en begeleiding voor kandidaat-politiek vluchtelingen. De kandidaat-politiek vluchtelingen worden toegewezen door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers FEDASIL.

EN OF EN NIET. EN OF EN NIET. Zoeken op Alles Titel. Juridisch domein BUDGETTAIRE WETTEN EN HERSTELMAATREGELEN BURGERLIJK RECHT ECONOMISCH RECHT FISCAAL RECHT GERECHTELIJK RECHT GRONDWETTELIJK RECHT HANDELSRECHT INTERNATIONAAL RECHT MILIEURECHT MILITAIR RECHT PUBLIEK RECHT SOCIAAL RECHT STRAFRECHT TUCHTRECHT.
Lokaal OpvangInitiatief LOI OCMW Gemeente Laarne.
Dienstencentrum t Binnenhof. Lokaal OpvangInitiatief LOI. Het OCMW Laarne beschikt over 18 erkende plaatsen verspreid over particuliere huizen in de gemeente Laarne-Kalken waar mensen verblijven tijdens hun asielprocedure. Fedasil federaal agentschap voor opvang van asielzoekers coördineert, superviseert en subsidieert deze materiële hulp.
Lokaal Opvang Initiatief LOI Gemeente Herent.
Als asielzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald. Als de procedure afgelopen is, dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.
Opvangcentrum LOI.
Vreemdelingen die in België toekomen kunnen een asielaanvraag indienen en toegewezen worden aan een LOI. In lokale opvanginitiatieven ontvangen asielzoekers enkel materiële hulp van het OCMW. Het LOI in Heuvelland is een gemeubelde privé-woning met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers kunnen instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften.
Lokaal opvanginitiatief LOI Gemeente Hove.
Lokaal opvanginitiatief LOI. Lokaal opvanginitiatief LOI. Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers voorziet in de materiële opvang van asielzoekers tijdens de periode van hun asielaanvraag. Deze asielzoekers krijgen geen financiële steun, maar er wordt hen hoofdzakelijk materiële hulp geboden, aangevuld met een beperkt leefgeld.
Gemeente Ingelmunster: Lokaal Opvanginitiatief LOI.
Home Wonen en verblijven Welzijn en gezondheid Sociaal Huis Vreemdelingen Lokaal Opvanginitiatief LOI. Lokaal Opvanginitiatief LOI. Lokaal Opvang Initiatief LOI voor asielzoekers. U bent een asielzoeker en u werd toegewezen aan een lokaal opvanginitiatief voor materiele hulp, dan kan u zich wenden tot het OCMW.
LOI OCMW Vilvoorde.
Deze opvang bestaat in het ter beschikking stellen van een woning en het verlenen van materiële en psychologische hulp en bijstand zodat deze mensen de nodige hulp krijgen in afwachting van een antwoord op hun asielaanvraag. T 02 257 98 11.

Contacteer ons